ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Heavy duty Punching bags

    ថង់ដាល់កាតព្វកិច្ចធ្ងន់

    កាបូបប្រដាល់គឺស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សច្រើនប្រភេទ មិនថាចាស់ឬក្មេងនោះទេ ហើយកាបូបក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ការិយាល័យ ឬកន្លែងហាត់ប្រាណ/កន្លែងហាត់ប្រាណរបស់អ្នក។ថង់​ដាល់ វា​ជា​ថង់​ធ្ងន់​ប្រើ​ពេល​ហាត់​ប្រដាល់។ថង់ដាល់ខ្លះមានប្រហោង និង...
    អាន​បន្ថែម